This function is disabled by copyright.

Mootor | Heitgaasikontrollsüsteem

 

AUSTRIA SPAIN EU FRANCE LITHUANIA SLOVENIA

Kiireks otsinguks ükskõik millises veebibrauseris vajuta Control + F või Command + F

Detonatsiooni andurid l Knock sensors

Drosselklapi asendiandur l Throttle position sensor

ECM pistik l ECM connector

ECM relee l ECM control relay

Elektriline heitgaasitagastus süsteem l Electrical exhaust gas recirculation (EGR) valve

Elektriline täitur l Electric actuator

Elektrilise ajami positsiooni sensor l Electric actuator position sensor

Elektrilise täituri hammasrattad l Electric actuator gear

Elektrilise täituri hoob l Electric actuator lever

Elektrilise täituri mootor l Electric actuator motor

Hapnikuanduri soojenduse relee l Oxygen sensor heater relay

Heitgaasi jahuti diisel mootoril l Exhaust gas recirculation cooler

Diesel engine

Heitgaasi tagastusklapp koos toruga l Exhaust gas recirculation valve with pipe

Heitgaasi tagastussüsteemi toru l Exhaust gas recirculation pipe

Heitgaaside retsirkulatsiooniklapi vaakumtäitur l Exhaust gas recirculation valve vacuum actuator

Heitgaaside retsirkulatsiooniklapp l Exhaust gas recirculation vacuume valve

Diesel engine

Heitgaaside retsirkulatsiooniklapp l External exhaust gas recirculation (EGR) valve

Heitgaasitagastuse jahuti heitgaasi sisselaskeava l Exhaust gas recirculation cooler exhaust gas inlet port

Heitgaasitagastuse jahuti jahutusvedeliku sisselaskeava l Exhaust gas recirculation cooler coolant intake port

Kaitsmekarp l Fuse box

Külmaaine rõhuandur l Refriegerant pressure sensor

Lairiba lambdaandur l Wide-band oxygen (O2) sensor

Mootori juhtaju (2) l Engine control module (2)

Mootori pöörlemiskiiruse induktsioon andur l Inductive engine speed sensor

Muutuva klapiajastuse süsteemi solenoid l Variable valve timing (VVT) solenoid

Muutuva klapiajastuse VVL solenoid l Variable valve lift (VVL) solenoid

NOX andur l Nitrogen oxide (Nox) sensor

OBD2 pistik l OBD2 data link connector

Plaatinum hapnikuandur l Platinum oxygen (O2) sensor

Sekundaarne õhu sissepritseventiil l Secondary air injection valve

Gasoline engine

Sekundaarse õhusüsteemi solenoid l Secondary air system solenoid

Sisselaskekollektori pöördklapid l Intake manifold with air velocity valves

Sisselaskekollektori rõhuandur (1) l Manifold absolute pressure (MAP) sensor (1)

Sisselaskekollektori rõhuandur (2) l Manifold absolute pressure (MAP) sensor (2)

Tsirkoonium hapnikuandur l Cirkonia oxygen (O2) sensor

Tühikäigu õhu juhtimise klapp l Idle air control actuator - valve

Tühikäigu õhu juhtimise täiturmehhanism l Idle air control actuator - stepper motor

Vaakumklapp l Vacuum control valve

Väntvõlli asendiandur l External crankshaft position sensor

Vesijahutusega heitgaaside tagastussüsteem (EGR) l Water cooled exhaust gas recirculation (EGR) valve

Skip to content