This function is disabled by copyright.

Mootor | Heitgaasikontrollsüsteem


AUSTRIA SPAIN EU FRANCE LITHUANIA SLOVENIA

Kiireks otsinguks ükskõik millises veebibrauseris vajuta Control + F või Command + F

0

Detonatsiooni andurid l Knock sensors

0

Drosselklapi asendiandur l Throttle position sensor

0

ECM pistik l ECM connector

0

ECM relee l ECM control relay

0

Elektriline heitgaasitagastus süsteem l Electrical exhaust gas recirculation (EGR) valve

0

Elektriline täitur l Electric actuator

0

Elektrilise ajami positsiooni sensor l Electric actuator position sensor

0

Elektrilise täituri hammasrattad l Electric actuator gear

0

Elektrilise täituri hoob l Electric actuator lever

0

Elektrilise täituri mootor l Electric actuator motor

0

Hapnikuanduri soojenduse relee l Oxygen sensor heater relay

0

Heitgaasi jahuti diisel mootoril l Exhaust gas recirculation cooler

Diesel engine

0

Heitgaasi tagastusklapp koos toruga l Exhaust gas recirculation valve with pipe

0

Heitgaasi tagastussüsteemi toru l Exhaust gas recirculation pipe

0

Heitgaaside retsirkulatsiooniklapi vaakumtäitur l Exhaust gas recirculation valve vacuum actuator

0

Heitgaaside retsirkulatsiooniklapp l Exhaust gas recirculation vacuume valve

Diesel engine

0

Heitgaaside retsirkulatsiooniklapp l External exhaust gas recirculation (EGR) valve

0

Heitgaasitagastuse jahuti heitgaasi sisselaskeava l Exhaust gas recirculation cooler exhaust gas inlet port

0

Heitgaasitagastuse jahuti jahutusvedeliku sisselaskeava l Exhaust gas recirculation cooler coolant intake port

0

Kaitsmekarp l Fuse box

0

Külmaaine rõhuandur l Refriegerant pressure sensor

0

Lairiba lambdaandur l Wide-band oxygen (O2) sensor

0

Mootori juhtaju (2) l Engine control module (2)

0

Mootori pöörlemiskiiruse induktsioon andur l Inductive engine speed sensor

0

Muutuva klapiajastuse süsteemi solenoid l Variable valve timing (VVT) solenoid

0

Muutuva klapiajastuse VVL solenoid l Variable valve lift (VVL) solenoid

0

NOX andur l Nitrogen oxide (Nox) sensor

0

OBD2 pistik l OBD2 data link connector

0

Plaatinum hapnikuandur l Platinum oxygen (O2) sensor

0

Sekundaarne õhu sissepritseventiil l Secondary air injection valve

Gasoline engine

0

Sekundaarse õhusüsteemi solenoid l Secondary air system solenoid

0

Sisselaskekollektori pöördklapid l Intake manifold with air velocity valves

0

Sisselaskekollektori rõhuandur (1) l Manifold absolute pressure (MAP) sensor (1)

0

Sisselaskekollektori rõhuandur (2) l Manifold absolute pressure (MAP) sensor (2)

0

Tsirkoonium hapnikuandur l Cirkonia oxygen (O2) sensor

0

Tühikäigu õhu juhtimise klapp l Idle air control actuator - valve

0

Tühikäigu õhu juhtimise täiturmehhanism l Idle air control actuator - stepper motor

0

Vaakumklapp l Vacuum control valve

0

Väntvõlli asendiandur l External crankshaft position sensor

0

Vesijahutusega heitgaaside tagastussüsteem (EGR) l Water cooled exhaust gas recirculation (EGR) valve

Skip to content