This function is disabled by copyright.

Jõuülekanne | Veoauto käigukast


AUSTRIA SPAIN EU FRANCE LITHUANIA SLOVENIA

Kiireks otsinguks ükskõik millises veebibrauseris vajuta Control + F või Command + F

0

Polt l Bolt - Main shaft

Veoauto

0

Polt, vedru ja seib l Bolt, spring and washer

Veoauto toiteallikas

0

Poltidega piirdeplaadid l Baffle plates with bolts - Retarder

Veoauto

0

Positsiooni andur l Position sensor - Range unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Positsiooni andur l Position sensor - Splitter unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Proportsionaalventiil - õlimahuti l Proportional valve - oil reservoir

Veoauto

0

Pumba võll - Õlipump l Pump shaft - Oil pump

Veoauto

0

Retarderi keeratav punn l Screw plug - Retarder

Veoauto

0

Retarderi koost l Clutch brake assembly

Veoauto

0

Retarderi korpus l Clutch body

Veoauto

0

Retarderi korpus l Retarder housing

Veoauto

0

Retarderi rootor l Rotor - Retarder

Veoauto

0

Retarderi staator l Stator - Retarder

Veoauto

0

Retarderi tihendusrõngas l Seal ring - Retarder

Veoauto

0

Rõngas hammasratas l Ring gear

Veoauto

0

Siduri survelaager l Clutch release bearing

Veoauto

0

Sisendvõll l Input shaft

Veoauto

0

Sisendvõlli ketas l Disk - Input shaft

Veoauto

0

Solenoidklapp l Solenoide valve

Veoauto

0

Spidomeetri andur l Screw in sensor - Spedometer

Veoauto

0

Spiraal hammasratas l Spur gear - Retarder

Veoauto

0

Spiraalhammasrataste konstant - Sisendvõlli l Helical gear constant - Input shaft

Veoauto

0

Sünkronisaator rõngas 1 l Synchroniser ring 1 - Overdrive

Veoauto

0

Sünkronisaatori koost l Synchronistation assembly - Overdrive

Veoauto

0

Sünkroniseerimisrõngas 1 ja vahetushülss l Synchroniser ring 1 and shifting sleeve - Overdrive

Veoauto

0

Sünkroniseerimisrõngas 2 l Synchroniser ring 2 - Overdrive

Veoauto

0

Sünkroonisaator l Synchronisation unit

Veoauto

0

Surve vedru ja kork l Compression spring and screw plug - Retarder

Veoauto

0

Surve vedru ja plunser l Compression spring and piston - Retarder

Veoauto

0

Surve vedru l Compression spring - Retarder

Veoauto

0

Surveketas ja juhtpolt l Pressure disc and driving pin

Veoauto

0

Surverõngas l Thrust ring

Veoauto

0

Surveseib l Thrust plate - Input shaft

Veoauto

0

Surveseib l Thrust washer - Axial needle roller bearing

Veoauto

0

Survevedru l Pressure spring - Synchronisation

Veoauto

0

Tagakaane kruvi - Kolbijagamisseadme elektrohüdrauliline juhtseade l Screw for back cover - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Tagasikäigu hammasratas l Reverse gearwheel

Veoauto

0

Tagurpidi käik l Reverse gear

Veoauto

0

Teine aksiaalne nõelarull-laager l 2nd Axial needle roller bearing

Veoauto

0

Teine sünkronisaator rõngas l 2nd synchroniser ring

Veoauto

0

Teine vahevõll l 2nd countershaft

Veoauto

0

Teise käigu hammasratas l 2nd gear gearwheel

Veoauto

0

Tihend l gasket - Control housing

Veoauto

0

Tihendus O-rõngas l O-ring seal - lever for shift movement

Veoauto

0

Tihendusrõngas - Elektrohüdrauliline juhtseade l Seal ring - Electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Toiteallikate korpus l Power take off housing

Veoauto toiteallikas

0

Torx poldid koos seibiga l Torx screw - Oil pump

Veoauto

0

Tõsteplaat ja sünkroniseerimisrõngas ning sidurikorpus l Lift plate and synchroniser ring and clutch body

0

Tõsteplaat ja sünkroniseerimisrõngas l Lift plate and synchroniser ring

Veoauto

0

Tõsteplaat l Lift plate

Veoauto

0

Tõukepolt - sünkroniseerimine l Push bolt - Synchronisation

Veoauto

0

Tugihark - Sidur l Support release fork - Clutch

Veoauto

0

Tugiplaat laagrirõngas - aksiaalne nõelarull-laager l Thrust washer bearing ring axial needle roller bearing

Veoauto

0

Tühikäigu vähendamise klapp l Idling reduction valve - Retarder

Veoauto

0

Ühendusplaat l Connection plate

Veoauto

0

Ülemine sulgemine - Õlimahutid l Upper closure - Oil reservoirs

Veoauto

0

Vabastamisäärik l Release flange

Veoauto

0

Vabastusäärik 2 l Release flange 2

Veoauto

0

Vabastushark - Sidur l Release fork - Clutch

Veoauto

0

Vabastuslaager - Sidur l Release bearing - Clutch

Veoauto

0

Vahekast l Splitter box complete

Veoauto

0

Vahekasti juhtploki poldid l Screws for cover - Splitter unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Vahemikuüksuse kolvi elektrohüdrauliline juhtseade l Range unit piston electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Vahepealne ketas l Intermediate disk

Veoauto

0

Vahepealne kinnitusketas l Intermediate fixing disc

Veoauto

0

Vahepealne võll ja lüli l Intermediate shaft and spline

Veoauto

0

Vahetushüls l Shifting sleeve - Overdrive

Veoauto

0

Vaheühendus peavõllile l Intermediate to main shaft

Veoauto

0

Valatud tihend keskmise kolvi jaoks - Elektrohüdrauliline juhtseade l Moulded seal for medium piston - Electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Valatud tihend l Moulded seal 2 - Electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Valik raami seade l Selector rail range unit

Veoauto

0

Valikuri mehhanism l Selector mechanism

Veoauto

0

Väline mitmekettaline ketas - siduripidur l Outer multidisk - Clutch brake

Veoauto

0

Vedru l Control piston spring small

Veoauto

0

Veerelement l Rolling element

Veoauto

0

Veoauto võimsuse jagaja l Power take off complete

Veoauto toiteallikas

0

Võimsusetõmbeseadme kate l Veoauto l Power take off cover

Veoauto

0

Võll - Reverse gearwheel

Veoauto

0

Vooderdatud mitmekettaline ketas - siduripidur l Lined multidisk - Clutch brake

Veoauto

0

Vormitud tihend l Moulded seal - Electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Aksiaalne nõelrull-laager l Axial needle roller bearing - Input shaft

Veoauto

0

Aksiaalne nõelrull-laager l Axial needle roller bearing

Veoauto

0

Alumine sulgemissüsteem - Õlimahutid l Lower closure - Oil reservoirs

Veoauto

0

Andur l Sensor - Electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Asendi lüliti l Position switch

Truck power take off

0

Asendianduri kinnitusplaat l Retaining plate for position sensor

Veoauto

0

Eesmine kate ja kinnitusplaat anduri jaoks - Kolbijagamisüksus elektrohüdrauliline juhtseade l Front cover and retaining plate for sensor - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Elektri-hüdraulilise juhtplokki korpus l Housing - Electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Elektri-hüdraulilise kontrollploki käiguvahetuse kolb l Gear change piston electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Elektro-hüdrauliline kontrollplokk l Electro-hydraulic control unit front

Veoauto

0

Elektro-hüdrauliline kontrollplokk vaade tagant l Electro-hydraulic control unit rear

Veoauto

0

Elektrooniline juhtplokk l Electrical control unit

Veoauto

0

Esikinnitusplaat anduri jaoks - Kolbijagamisüksus elektrohüdrauliline juhtseade l Front retaining plate for sensor - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Esimene vahevõll l 1st countershaft

Veoauto

0

Esimese käigu hammasratas l 1st gear gearwheel

Veoauto

0

Esimese käigu sünkronisaator rõngas l 1st synchroniser ring

Veoauto

0

Fikseerimisketta 1. ja 2. käik l Fixing disc 1st and 2nd gear

Veoauto

0

Flants koos kaanega l Flange with cover

Veoauto

0

Hammasratas l Gear wheel

Veoauto jõuallikas

0

Hammasratta kandur l Ring gear carrier

Veoauto

0

Hoob käiguvahetuse jaoks koos kinnitusplaadiga l Lever for shift movement with securing plate

Veoauto

0

Hülss l Sleeve

Veoauto

0

Jagatud rõngas - sisendvõlli l Split ring - Input shaft

Veoauto

0

Juhtimiskolb väike l Control piston small

Veoauto

0

Juhtkolb l Control piston

Veoauto

0

Juhtpin l Driving pin

Veoauto

0

Juhtseadme korpus l Control housing

Veoauto

0

Kaan komplektne - Kolbijagamisüksus elektrohüdrauliline juhtseade l Cover complete - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Käigu lülitus kahvel l Gear change device - Electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Käigu positsiooni andur l Position sensor - Gear change unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Käigukang koos kiire ja aeglase jaotuskasti lülitiga l Gear stick with fast splitter box and slow splitter box switch

Veoauto

0

Käigukang koos kiire jaotuskasti ja aeglase jaotuskasti lüliti koos käigumärgiga l Gear stick with fast splitter box and slow splitter box switch with gear sign

Veoauto

0

Käigukasti korpus koos õlitorudega l Gearbox housing with oil rails

Veoauto

0

Käigukasti korpus l Gearbox housing

Veoauto

0

Käigukasti poldid l Torx screw - Gearbox housing

Veoauto

0

Käigunäidik kangil l Gear sign for gear lever

Veoauto

0

Käiguvahetuse võll l Gear shift shaft

Veoauto

0

Käiguvahetusmehhanism l Lever for shift movement

Veoauto

0

Käiguvalitsa laagrid l Bearing shift fork

Veoauto

0

Kate - äärik l Cover - Flange

Veoauto

0

Kate - käiguvahetus kolbiga elektrohüdrauliline juhtseade l Cover - Gear change piston electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kate - kolvi vahemiku üksus elektrohüdrauliline juhtseade l Cover - Piston range unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kiirendatud käik l Hot step - up gear

Veoauto

0

Kinnine kuullaager l Ball bearing with seal - Input shaft

Veoauto

0

Kinnitusketas 2. käik - liughülss l Fixing disc 2nd gear - sliding sleeve

Veoauto

0

Kinnitusketas- tagasikäik l Fixing disc reverse gear

Veoauto

0

Kinnitusketta 1. käik l Fixing disc 1st gear

Veoauto

0

Kinnitusketta 2. käik l Fixing disc 2nd gear

Veoauto

0

Kinnitusketta vaheplaat l Fixing disc spacer

Veoauto

0

Kinnitusplaat - käiguvahetuse hoob l Securing plate - lever for shift movement

Veoauto

0

Kinnitusrõngas - Laagrirõngas l Securing ring - Bearing ring

Veoauto

0

Kinnitusrõngas - sisendvõll l Securing ring - Input shaft

Veoauto

0

Kolb - Sidurpidur l Piston - Clutch brake

Veoauto

0

Kolb ja survevedru l Piston and compression spring - Retarder

Veoauto

0

Kolb l Piston

Veoauto jõuallikas

0

Kolb l Slave piston

Veoauto

0

Kolbijagamisüksus - elektrohüdrauliline juhtseade l Piston splitter unit - electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kolvi O-rõngas l O-ring for piston

Veoauto jõuallikas

0

Komplektne elektro-hüdrauliline kontrollplokk l Electro-hydraulic control unit complete

Veoauto

0

Komplektne lülituskahvel l Shift fork complete

Veoauto

0

Komplektne õlipump l Oil pump complete

Veoauto

0

Kontrollkolvi vedru suur l Control piston spring large

Veoauto

0

Koonusrulllaager koos välimise liugepinnaga l Taper roller bearing and outer race - Retarder

Veoauto

0

Koonusrulllaager l Taper roller bearing - Retarder

Veoauto

0

Korpus - Elektrohüdrauliline juhtimisseade l Cover - Splitter unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Korpus komplektne - Kolvivalikuseadme elektrohüdrauliline juhtseade l Cover complete - Piston range unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Korpuse keskmine osa l Housing range unit

Veoauto

0

Kruvi esikaane jaoks - Kolbijagamisüksuse elektrohüdrauliline juhtseade l Screw for front cover - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kruvid katte jaoks - Käiguvahetusseade elektrohüdrauliline juhtseade l Screws for cover - Gear change unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kruvid katte jaoks - Valikuala elektrohüdrauliline juhtseade l Screws for cover - Range unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kruvid kinnitusplaadi jaoks - Kolbijagamisüksus elektrohüdrauliline juhtseade l Screws for retaining plate - Piston splitter unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kruvid kinnitusplaadi jaoks - Kolvi käiguvahetusüksus elektrohüdrauliline juhtseade l Screws for retaining plate - Piston gear change unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kruvid kinnitusplaadi jaoks - Kolvivahemiku elektrohüdrauliline juhtseade l Screws for retaining plate - Piston range unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kruvid l Set of screws for front cover - Piston splitter group electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kruvipunn koos tihendusrõngaga l Screw plug with seal ring - Retarder

Veoauto

0

Kuullaager l Ball bearing

Veoauto

0

Kuuskant poldid l Hex screws - Electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Kuuskantpeaga polt l Hexagonal head screw

Veoauto

0

Laagri korpus koos nõellaagriga l Bearing housing with needle bearing

Veoauto jõuallikas

0

Laagri sisemine rõngas l Bearing inner ring

Veoauto

0

Laagrirõngas - Aksiaalne nõelarull-laager l Bearing ring - Axial needle roller bearing

Veoauto

0

Liugklotsid l 2nd Sliding block - Shift fork

Veoauto

0

Liugklotsid l Sliding block - Shift fork

Veoauto

0

Liugmehhanism - tagasikäik l Sliding sleve reverse gear

Veoauto

0

Liugmehhanism 2. ja 3. käik l Sliding sleeve 2nd gear and 3rd gear

Veoauto

0

Loendusketas - Sisendvõll l Counting disc - Input shaft

Veoauto

0

Lukustus pin l Dowel pin

Veoauto

0

Lukustusrõngas l Securing ring

Veoauto

0

Lukustustraat l Locking wire

Veoauto

0

Lülituskahvel l Shift fork

Veoauto

0

Lülituskahvel koos võlli ja liugklotsidega l Shift fork, selector shaft and sliding block assembly

Veoauto

0

Lülituskahvel koos võlliga l Shift fork with selector shaft

Veoauto

0

Lülitusratas l Shift wheel

Veoauto jõuallikas

0

Offset-plaat l Offset plate - Overdrive

Veoauto

0

Õhurõhuklapp l Air pressure valve

Veoauto jõuallikas

0

Õli reservuaar l Oil reservoirs

Veoauto

0

Õli täiteava kork l Oil filling plug

Veoauto

0

Õlifilter l Oil filter

Veoauto

0

Õlifiltreerija l Oil strainer

Veoauto

0

Õlijahuti l Oil heat exchanger

Veoauto

0

Õlipumba kaas l Pump cover - Oil pump

Veoauto

0

Õlipumba korpus l Oil pump housing

Veoauto

0

Õlipumba rootor koos võlliga l Pump rotor and pump shaft - Oil pump

Veoauto

0

Õlipumba rootor l Rotor - Oil pump

Veoauto

0

Õlipumba välimine rootor l Pump rotor - Oil pump

Veoauto

0

Õlipumbavõll l Shaft - Oil pump

Veoauto

0

Õlipump l Oilpump

Veoauto

0

Õlipunn l Oil drain plug large

Veoauto

0

Õlipunn l Screw drain plug

Veoauto

0

Õlitoru l Oil pipe - Main shaft

Veoauto

0

Õlitoru l Oil rail

Veoauto

0

Õlitorud l Oil rail - Gearbox housing

Veoauto

0

O-rõngas l O-Ring - Position sensor gear change unit electro hydraulic-control unit

Veoauto

0

O-rõngas l O-Ring - Position sensor range unit electro hydraulic-control unit

Veoauto

0

O-rõngas l O-Ring - Position sensor splitter unit electro hydraulic-control unit

Veoauto

0

O-rõngas l O-ring cove - Splitter unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

O-rõngas l O-ring cover - Gear change unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

O-rõngas l O-ring cover - Range change unit electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

O-rõngas l O-Ring for front cover - Piston splitter group electro-hydraulic control unit

Veoauto

0

Päikeseratas l Sun gear

Veoauto

0

Peavõll l Main shaft

Veoauto

0

Peavõll l Spline - Main shaft

Veoauto

0

Pidev käik - Sisendvõll l Constant gear - Input shaft

Veoauto

0

Pidurikate l Brake cover - Clutch brake

Veoauto

0

Planetaar käik l Planetary gear

Veoauto

0

Planetaarülekande korpus koos hammasratastega l Planet carrier with gears

Veoauto

0

Planetaarülekande teljed l Planetary gear pins

Veoauto

0

Planetaarülekanne l Planet carrier

Veoauto

Skip to content